Den rena spriten

2348 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh (ta´âlâ) har förbjudit sprit. Den som nås av denna vers och har sprit skall varken dricka eller sälja.”1

Rapporterad av Muslim och Abû Ya´lâ2: ´Ubaydullâh bin ´Umar al-Qawârîrî berättade för oss: ´Abdul-A´lâ bin ´Abdil-A´lâ Abû Hammâm berättade för oss: Sa´îd al-Djurayrî berättade för oss, från Abû Nadhrah, från Abû Sa´îd al-Khudrî som sade: Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predika i Madînah:

Människor! Allâh har inte uttalat Sig konkret om sprit. Förmodligen kommer Allâh att sända ned en order kring den. Den som har får antingen sälja den eller nyttja den.”

Det tog inte lång tid förrän profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh (ta´âlâ) har förbjudit sprit. Den som nås av denna vers och har sprit skall varken dricka eller sälja.”

Människorna gick och hämtade det de ägde och hällde ut det på Madînahs vägar.”

Hadîthen består av en viktig kuriosa då den anvisar att sprit är både ren och förbjuden. Annars hade inte följeslagarna hällt ut den på sina vägar och stigar utan långt bort, vilket görs med all annan orenhet.

1Muslim (1578).

2al-Musnad (2/320/1056).