Den rebelliska gruppen dödade ´Ammâr

al-Bukhârî sade:

447 – Musaddad berättade för oss: ´Abdul-´Azîz bin Mukhtâr berättade för oss: Khâlid al-Hadhdhâ’ berättade för oss, från ´Ikrimah: Ibn ´Abbâs sade till mig och till sin son ´Alî:

”Vi begav oss till Abû Sa´îd för att lyssna på vad han hade att säga. När vi kom fram såg vi honom laga en vägg. Han tog på sig sitt överplagg. Därefter började han tala inför oss till dess att han kom till moskébygget. Han sade: ”Vi brukade bära på var sin stenplatta medan ´Ammâr bar på två stycken. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg honom borstade han bort dammet från honom och sade: ”Ve ´Ammâr! Den rebelliska gruppen skall döda honom. Han kommer att kalla dem till paradiset medan de kommer att kalla honom till Elden.” ´Ammâr sade: ”Jag ber Allâh skydda mig mot prövningen.”

Poängen ligger i:

”Vi brukade bära på var sin stenplatta medan ´Ammâr bar på två stycken.”

Det bevisar hans välvilja och goda fysik.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ve ´Ammâr! Den rebelliska gruppen skall döda honom.”

Den upproriska gruppen är gruppen som revolterar mot ledaren. Helt klart revolterade Mu´âwiyahs (radhiya Allâhu ´anh) anhängare mot ledaren. Den tidens ledarskap och kalifat ägdes av ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh). Han (radhiya Allâhu ´anh) stupade med ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh). Det var Mu´âwiyahs anhängare som dödade honom. Det bevisar att Mu´âwiyahs anhängare var rebelliska medan ´Alî bin Abî Tâlib hade rätt1.

1Fråga: Betyder det att Mu´âwiyah (radhiya Allâhu ´anh) var rebellernas ledare?

Svar: Det är möjligt att Mu´âwiyah (radhiya Allâhu ´anh) inte behagades av det. Hans anhängare hade dock bråttom och skyndade till krig. Således sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Ve ´Ammâr! Den rebelliska gruppen skall döda honom.”

De var ju en grupp.