Den rättvisaste fördelningen mellan barnen

Fråga: Hur skall man vara rättvis mot barnen och i synnerhet inom det som de behöver liksom bilar och giftermål? Skall söner och döttrar få lika mycket?

Svar: Barnen behandlas rättvist när alla får det som de är i behov av. Om en behöver gifta sig, får denne hela beloppet för giftermålet. De andra barnen behöver inte få lika mycket.

Beträffande bilen, så är det säkrast att fadern har bilen på sitt namn och låter sonen bruka den. Om fadern dör går bilen tillbaka till hans ägodelar som alla kommer att ärva. Och om sonen dör går bilen tillbaka till fadern. Det är alltså säkrast.

Angående den rättvisa fördelningen om barnen består av pojkar och flickor, så är den korrekta åsikten att pojkar får dubbelt så mycket som flickor. Ingen fördelning är rättvisare än Allâhs (´azza wa djall) fördelning. Allâh (ta´âlâ) sade:

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ

”Allâh föreskriver följande om era barn: sonens lott är lika med två döttrars lott.”1

Det finns en sak som jag vill poängtera. Vissa människor testamenterar att deras små barn får pengar till giftermålet efter deras död. Det är förbjudet. Det får de inte göra. Arvingarna är inte ålagda att verkställa testamentet. Exempel på det är att fadern har tre barn. Ett av barnen har gift sig och det är fadern som har gett honom 50.000 till giftermålet. De andra barnen är små. Nu testamenterar han att de små får 50.000 var till giftermål. Det är fel. Testamentet är förbjudet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det skall inte testamenteras till arvingen.”

Det tredje barnet kan annullera testamentet om han så vill.

14:11