Den rättfärdiga kvinnans förträfflighet

Publicerad: 2010-04-03
Författare: Hâfidh ´Abdur-Rahmâb bin al-Djawzî al-Hanbalî (d. 597)
Källa: Ahkâm-un-Nisâ’, sid. 166-169

 

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Kvinnan gifts på grund av fyra anledningar; hennes egendom, hennes släktträd, hennes skönhet och hennes religion. Vinn därför kvinnan med religion – må dina händer täckas med sand.”1

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Sa´d bin Abî Waqqâs (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Till människans lycka hör den rättfärdiga kvinnan.”2

´Abdur-Rahmân bin ´Awf (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Om kvinnan förrättar sina fem böner, fastar sin månad, bevarar sin kyskhet och lyder sin man, kommer det att sägas till henne: “Träd in i paradiset genom vilken port du än vill.””3

´Abdur-Rahmân bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Världen är en njutning och det finns ingen världslig njutning som är bättre än den rättfärdiga kvinnan.”

Rapporterad av Muslim.

Sa´d bin Abî Waqqâs (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Till människans lycka hör tre saker och till hennes olycka hör tre saker. Till människans lycka hör den rättfärdiga kvinnan, det fina boendet och det fina riddjuret. Och till människans olycka hör den orättfärdiga kvinnan, det dåliga boendet och det dåliga riddjuret.”4

Yazîd bin Murrah sade:

“En syndig kvinna är som tusen syndare. En rättfärdig kvinna får samma belöning som tusen sanningsenliga män.”

Zayd bin Aslam sade:

“En kvinna som förrättar bönen, betalar allmosan och låter ingen annan [än maken] ligga på hennes säng är som en krigare för Allâhs sak.”

1 al-Bukhârî (9/15), Muslim (1466), Abû Dâwûd (2047) och an-Nasâ’î (6/68).

2 Muslim (1467) och an-Nasâ’î (6/69).

3 Ahmad (1/168).

4 Ahmad (1/168).