Den rakade mannen är förbannad

Det är en stor synd att raka skägget. Det är inte bara en förbjuden handling. Rakning motsäger flera bevis. Det första är hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Korta mustaschen och släpp skäggen och skilj er från judarna och nasaréerna.”

Det är inte tillåtet att motsäga en order från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

”De som vill sätta sig emot hans befallningar bör ta sig i akt; de skall få utstå prövningar och ett plågsamt straff väntar dem.”1

För det andra rapporterade al-Bukhârî i sin ”as-Sahîh” att ´Abdullâh bin ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade de feminina männen och de maskulina kvinnorna.”

De båda könens imitation av varandra är ytlig och synbar. Därför är det förbjudet för mannen att ta efter en kvinna oavsett om det handlar om klädsel eller någonting annat. På samma sätt är det förbjudet för kvinnan att ta efter en man oavsett om det handlar om klädsel eller någonting annat.

När Allâh (´azza wa djall) skilde mellan man och kvinna och sade:

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

”Vid Den som har skapat man och kvinna!”2

så gjorde Han det inte mållöst. Han gjorde det för att visa att ett av Hans budskap är att Han har skapat de båda könen. Han har skilt mellan dem, vissa skillnader är synliga medan andra är osynliga. En av de synliga skillnaderna är att Allâh skapade mannen med skägg och kvinnan skägglös. Ingen förnuftig människa tvivlar på att säga att en kvinna med lösskägg imiterar män. Detta trots att hon bara har satt på sig ett lösskägg som hör till de brittiska lordernas seder; när de inträder i parlamentet tar de på sig lösskägg. Ingen människa tvivlar som sagt på att en sådan kvinna tar efter mannen. Är inte då motsatsen en än större liknelse? Tar inte mannen som rakar av sitt skägg (som han har fått av Allâh) liknelsen av en skägglös kvinna? Självklart gör han det. Sålunda drabbas han direkt av förbannelsen som rapporteras i al-Bukhârîs ”as-Sahîh”:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade de feminina männen och de maskulina kvinnorna.”

För det tredje nämnde vår Herre (´azza wa djall) att Satan sade:

وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ

”… och jag skall leda dem på villovägar och inge dem [bedrägliga] förhoppningar och jag skall befalla dem att skära öronen av boskapen och jag skall befalla dem att förvanska Allâhs skapelse.”3

Den som rakar sitt skägg lyder Satan och trotsar den Nåderike, ty Satan sade:

وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ

”… och jag skall befalla dem att förvanska Allâhs skapelse.”

Han motsäger alltså även den här versen vari den fördömde Satan säger att hans uppgift är att få människan att ändra på Allâhs skapelse.

124:63

292:3

34:119