Den Räddade gruppen är den Stödda gruppen

publicerad
05.07.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://alfawzan.ws/node/5411

Fråga: Stämmer det att det finns en skillnad mellan den Räddade gruppen (al-Firqah an-Nâdjiyah) och den Stödda gruppen (at-Tâ’ifah al-Mansûrah)?

Svar: De lärda har aldrig skilt mellan den Räddade gruppen och den Stödda gruppen. Det är en ny och innoverad åsikt. Den kan inte vara räddad om den inte är stödd och den kan inte vara stödd om den inte är räddad. Det rör sig nämligen om flera egenskaper som en enda grupp är beskriven med, nämligen Ahl-us-Sunnah, al-Djamâ´ah (Samlingen) och den Räddade gruppen. Beviset för dessa namn är hadîtherna som beskriver dem så.