Den räddade gruppen är den stödda gruppen

Fråga: Hör frågan om den räddade gruppen och den stödda gruppen till principfrågorna som man älskar och hatar för? Är personen som skiljer mellan den räddade gruppen och den stödda gruppen en innovatör?

Svar: Det kända hos Ahl-us-Sunnah är att den räddade gruppen är den stödda fram till Domedagen. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade i al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah:

”Detta är den räddade och stödda gruppens, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, troslära fram till Domedagen.”

Detta är det kända hos de lärda och att den räddade gruppen och den stödda gruppen är två egenskaper för en enda grupp. Det finns ingen skillnad mellan dem två.

Den här frågan hör dock inte till de stora frågorna som man hatar och älskar för. Om två personer har delade uppfattningar, är det obligatoriskt för dem att forska tillsammans. Forskningen skall vara harmonisk och syftet skall vara att komma fram till sanningen. Skulle det hända att var och en förblir med sin tidigare åsikt, så är det upp till Allâh. Allâh kommer att förhöra var och en för sin avsikt. Vi ålägger dock inte andra att anta vår åsikt. Om vi ålägger andra att anta vår åsikt, har vi placerat oss själva på en oberättigad position som innebär att vi är felfria och att alla andra har fel. Den här uppfattningen är farlig. Det är endast Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som får sina uttalanden accepterade i alla fall. Den enda människan som får sina uttalanden accepterade i alla fall är Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Hur behagas den förnuftige av att ålägga andra sin åsikt samtidigt som han själv inte accepterar att andra ålägger honom sina åsikter? Om du anser att du kan ålägga andra din åsikt får du se till att andra kan ålägga dig sina åsikter. Annars är det motsägelse.

Fråga: Angående Tabdî´ på personen som skiljer mellan den räddade gruppen och den stödda gruppen?

Svar: Jag anser inte att frågan är så allvarlig att den är en innovation. Det är en fråga som kan uppfattas olika. Man skall som sagt diskutera den på ett lugnt sätt. Jag tror – om Allâh vill – att sanningen kommer fram då. Det är avskräckande diskussioner som består av många fel.