Den profetiska matmängden

Imâm Muhammad bin ´Alî bin Tûlûn as-Sâlihî al-Hanbalî (d. 953)

Dalâlat-ush-Shakl ´alâ Kammiyyat-il-Akl, sid. 17-19

Vår Shaykh Abûl-Mahâsin bin al-Mibrad al-Hanbalî sade:

“Människor har delade åsikter om hur mycket mat man ska äta. Vissa åsikter är allvarliga medan andra är rena skämt. Den första åsikten är den korrekta som rapporteras från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som rekommenderade tillräckligt med mat för att man ska vara rakryggad och kunna dyrka sin Herre; en tredjedel ska gå till mat, en tredjedel till dryck och en tredjedel till luft. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Människan har inte fyllt en behållare som är värre än magen. Det räcker för människan att ta några tuggor som upprättar hennes rygg. Om hon verkligen måste, får en tredjedel gå till hennes mat, en tredjedel till hennes dryck och en tredjedel till hennes andning.”1

Detta har flera av våra kollegor konkretiserat. Flera läkare har sagt:

“Om människorna hade efterlevt denna hadîth hade ingen varit sjuk.”

Den andra åsikten säger att man får äta sig mätt och inte mer än så. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade om mjölken som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav honom att dricka:

“Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: “Drick.” Jag drack. Han fortsatte befalla mig att dricka till dess att jag sade: “Vid Honom som har skickat dig med sanningen! Jag orkar inte mer.” Han sade: “Ge mig den.” Jag gav honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skålen varvid han lovade Allâh, nämnde Hans namn och drack upp resten.”2

1at-Tirmidhî (2486) som sade:

”Hadîthen är god och autentisk.”

2al-Bukhârî (6452).