Den otrognes styrka ligger i den troendes synd

Allâh (subhânah) sade:

وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً

”… och Allâh kommer inte att låta de otrogna triumfera över de troende.”1

Versen är allmän och skall förstås ordagrant. Det är de troende som syndar och överträder gränser som får de otrogna att råda över dem. Det är alltså de troende som har orsakat att de otrogna har tagit makten över dem. Detsamma orsakade de på Uhud-dagen när de trotsade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

14:141