Den optimala moskén för begravningsbön

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (15)

Fråga: Brukade Salaf be begravningsbön i en enda moské i en stad?

Svar: Nej. Det beror på människornas lathet. Då de slutade bry sig om liken och tvättning av liken, tog de liken till liktvätt som bara finns i vissa moskéer. Det handlar om lathet. Det optimala är att varje lik tvättas av anhöriga och i dess eget hem och att begravningsbönerna hålls i de lokala moskéerna så att grannarna kan be för den döde. Det är bättre. Att samla alla begravningsböner i en enda moské besvärar människorna. Sådant skakar om säkerheten och orsakar stölder, folkmassor och annat.