Den omöjliga tolkningen

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Håll fast vid din kännedom att ordetالإستواء kan språkligt sett betyda flera saker. Det kan betyda höghet, befästning, erövring (om än långsökt) och åtagande. Ahl-us-Sunnahs dogm är att tro på det utan föreställning. De rapporterade från Dja´far bin ´Abdillâh och Bishr al-Khaffâf som sade:

”Vi var hos Mâlik när en man kom och sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

Hur reste Han sig?” Mâlik sänkte på huvudet en längre tid och började svettas. Därefter sade han:

”Beskaffenheten är obegriplig. Resningen är inte okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och det är en innovation att fråga om den. Jag tror inte att du är något annat än vilsen.” Därefter befallde han att han körs ut.”

Ahl-ul-Hadîth har rapporterat att Sufyân ath-Thawrî, al-Awzâ´î, al-Layth bin Sa´d, Sufyân bin ´Uyaynah och ´Abdullâh bin al-Mubârak sade om mindre klara Qur’ân-verser:

”Förkunna dem som de har nämnts.”

Vissa sade att dess tolkning är att det betros och att det är Mu´tazilah som tolkarالإستواء som åtagande. az-Zadjdjâdj, an-Nahhâs och andra språkvetare från Ahl-us-Sunnah sade attالإستواء betyder endast erövring (الإستيلاء) i samband med en kamp, vilket är omöjligt i förhållande till Allâh (ta´âlâ).

120:5