Den olydiga kvinnans rättigheter

Jag frågade Ahmad om en kvinna som är olydig mot sin man har rätt till försörjning. Han svarade:

””Nej.””

Hârûn sade:

””Jag frågade al-Hasan [al-Basrî] om kvinnan som gick ut ur huset trots att mannen förbjöd henne från det och om hon har rätt att bli försörjd. Han svarade: ””Ja.”” Jag frågade vad hon skall försörjas med. Han svarade: ””Ärttörne av sand.”””

Târiq sade:

””ash-Sha´bî blev frågad om kvinnan som är olydig mot sin man. Han svarade: ””Hon har ingen rätt till försörjning om hon så skulle leva med honom i tjugo år.”””