Den olydiga kvinnans rättigheter

Jag frågade Ahmad om en kvinna som är olydig mot sin man har rätt till försörjning. Han svarade:

”Nej.”

Hârûn sade:

”Jag frågade al-Hasan om den kvinna som går hemifrån mot mannens vilja och om hon har rätt till försörjning. Han svarade: ”Ja.” Jag frågade vad hon skall försörjas med. Han svarade: ”Ärttörne av sand.”

Târiq sade:

”ash-Sha´bî blev frågad om den kvinna som är olydig mot sin man. Han svarade: ”Hon har ingen rätt till försörjning om hon så skulle leva med honom i tjugo år.”