Den olärdes förhållande till den lärdes Fatwâ

Publicerad: 2010-08-29
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (382)

 

Fråga: Imâm ash-Shâtibî säger i sin bok ”al-Muwâfaqât” att den olärdes förhållande till den lärdes Fatwâ är som den lärdes förhållande till bevis. Vi vill att denna mening klargörs. Syndar den olärde om han skiljer sig från en imams Fatwâ på samma sätt som den lärde syndar om han skiljer sig från beviset?

Svar: Det råder det inga tvivel om. Jag säger det Imâm ash-Shâtibî säger. Om den olärde skiljer sig från den lärdes svar utan någon Sharî´ah-baserad ursäkt, följer han först och främst sin lust och för det andra motstrider han Allâhs ord:

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

”Fråga Påminnelsens folk, om ni inte vet det.”1

Finns det någon som förstår från denna vers från vår Herre (´azza wa djall) att det är upp till den olärde ifall han vill följa den lärdes svar eller inte? Eller är den korrekta förståelsen av versen att ni skall handla utmed det de lärda svarar er? Finns det någon oenighet om att denna vers skall förstås på detta vis? Nej, det finns inte.

Om den olärde frågar den lärde om ett svar, åläggs han att verkställa svaret. Det enda undantaget är ifall han börjar tvivla och tveka på svaret. Detta händer ofta och speciellt idag då de lärda har blivit som de olärda.

1 16:43