Den okunnige måste följa den lärde

Ibrâhîm (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا

”Fader! Jag har fått del av en kunskap som du inte har fått del av. Följ mig [så] skall jag visa dig en rak väg.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjorde att han hade fått kunskaper från Allâh (´azza wa djall) som inte hans fader hade gjort och att det är obligatoriskt för den okunnige att följa den lärde och dra nytta av hans kunskap. Detta är Allâhs profet som fick kunskaper från sin Herre (´azza wa djall). Hans fader Âzar och alla andra från hans samfund var ålagda att följa honom och lyda honom, ty han hade fått kunskap, vägledning och insikt till skillnad från dem. Därför sade han:

فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا

”Följ mig [så] skall jag visa dig en rak väg.”2

Det vill säga leda dig till den raka och klara vägen som varken är sned eller oklar. Den raka vägen handlar om att endast dyrka Allâh, göra Hans påbud, undvika hans förbud och stanna vid Hans gränser. Detta är den raka vägen för varje profet, från den förste profeten Âdam fram till Domedagen.

119:43

219:43