Den okunnige ledaren för den okunniga sekten

Idag vet vi hur det finns oerhört många grupper, rekryteringar och sekter i den islamiska världen. Såvitt jag vet började en sådan rekrytering och ett sådant sektväsen samma dag som al-Ikhwân al-Muslimûn blev till i Kairo. Dess ledare var en man som jag, utifrån det jag vet, bara kan berömma. Dock har sanningen mer rätt att komma fram; han var inte lärd. Således blev han en ledare innan han hade lärt sig.

Ni vet säkert att religiös förståelse innebär en förståelse som har sin grund i Qur’ânen och Sunnah och inte bara att läsa en bok från en av de fyra rättsskolorna och ta en av de många åsikterna som passar ens rekrytering och sektväsen utan att referera till Qur’ânen och Sunnah. Utifrån detta ser du hur alla dessa grupper är som skapelsernas Herre sade:

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

”Medlemmarna i varje sekt [framhäver] och gläds åt sina [särdrag].”1

Den första sekten är som sagt den där sekten. Fram till idag kan du fortfarande inte finna en lärd ledare bland dem. Det är ett mycket viktigt fenomen. Gruppen kan bestå av tusentals människor, men du finner ingen lärd bland dem. När jag säger ”lärd” så talar jag utmed Salafs begrepp, det vill säga lärd inom Qur’ânen och Sunnah och inte inom rättsskolorna.

123:53