Den okunnigaste människan om Allâh

Enligt vissa skolastiker betyder tron endast kännedom om Allâh (ta´âlâ) medan otron betyder okunnighet. Detta är al-Djahm bin Safwâns åsikt. Enligt denna åsikt är endast den okunnige otrogen. Det finns dock ingen som är så okunnig som al-Djahm bin Safwân. Därför sägs det att han gjorde Takfîr på sig själv utan att lägga märke till det. Ty han säger att tron är kännedom och otron är okunnighet. Om vi studerar hans troslära ser vi att han är den okunnigaste människan om Allâh. Alltså är han otrogen enligt sig själv.

Enligt al-Djahm bin Safwân och Djahmiyyah har Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) inga egenskaper eller namn. Enligt dem existerar Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) endast i ens tankar och inte utanför dem. En existens utanför tankarna måste ha egenskaper. Det som saknar egenskaper existerar inte. Det existerande måste alltså ha egenskaper. När de förnekar Hans namn och egenskaper liknar de Honom vid det icke-existerande som saknar egenskaper. Baserat på detta är al-Djahm bin Safwân den störste hedningen enligt honom själv eftersom tron och otron enligt honom är kännedom respektive okunnighet.