Den oförskämda kampanjen måste bekämpas

Talare: ´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh
Källa: Dagstidningen ”al-Madînah”, del ”ar-Risâlah”, sid. 3
Datum: 1427-01-04/2006-02-03
Publicerad: 06.02.2006

Reportage av Lutfî ´Abdul-Latîf, – ar-Riyâdh

Saudiarabiens Muftî Shaykh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh bekräftade igår att det är obligatoriskt för samtliga muslimer att arbeta för att stödja skapelsens ledare, Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), mot denna oförskämda tidningskampanj som har kränkt Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Shaykh ´Abdul-´Azîz Âlush-Shaykh beskrev kampanjen mot Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som ”oförskämd”. Han begärde att muslimer tar ställning till de människor som har kränkt vårt ädla sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Shaykhen sade att denna oförskämda kampanj sårar samtliga muslimer världen över. Den danska regeringen måste ställa den ärekränkande tidningen inför rätta, kräva den på ursäkt för det vidriga brottet och straffa dem som ligger bakom dessa karikatyrer. Detta är det minsta världens muslimer kan kräva från dem.

De oförskämda teckningarna på Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de vidriga kommentarerna därtill i en av de danska tidningarna, är en bild som endast finns i tecknarnas och distributörernas fantasi. De besitter hat och vrede och riktar dem båda mot islam, muslimerna och deras profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Denna handling som har riktats mot islams profet och det sista sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är vidrig och en väldig lögn.

Dessutom krävde Shaykhen att samtliga muslimer försvarar och stödjer Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och skapelsens ledare.