Den oförlåtliga förälskelsen

Förälskelsen är sjukdomen vars botemedel förbryllar läkarna. Jag svär vid Allâhs liv att förälskelsen är en kronisk sjukdom och ett dödligt gift. När den sätter sig i ett hjärta blir det svårt att avvärja den. När den blossar upp blir det svårt att släcka den. Förälskelsen består av flera typer.

En typ är otro. Exempel på en sådan förälskelse är att man gör sin älskling till en vederlike som han älskar liksom han älskar Allâh. Vad skall man då säga om han älskar sin älskling mer än vad han älskar Allâh? En sådan förälskelse förlåts inte. Den hör till den större formen av avguderi och Allâh förlåter inte avguderi.

Vad som kännetecknar den otrogna och hedniska förälskelsen är att älsklingen får företräde framför Allâh med nöje. När älsklingens rättighet och andel kolliderar med Herrens rättighet och dyrkan, låter han älsklingens rättighet och nöje gå före. Han gör allt vad han kan för sin älskling och för sin Herre gör han det lägsta – om han nu gör något över huvud taget. Han gör allt för att behaga, lyda och komma nära sin älskling medan hans Herre får det som blir över – om han nu lyder Honom över huvud taget.

Ägna en tanke åt de flesta som är förälskade i gestalter. Du kommer att se att de är identiska med det omnämnda. Lägg deras tillstånd, Tawhîd och tro därefter i en vågskål och väg dem rättvist. Måhända den förälskade till och med säger att han älskar mer sin älskling än Herren.