Den obligatoriska vändningen i bönen

al-Bukhârî sade:

399 – ´Abdullâh bin Radjâ’ berättade för oss: Isrâ’îl berättade för oss, från Abû Ishâq, från al-Barâ’ bin ´Âzib (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad mot Jerusalem i sexton eller sjutton månader. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) önskade däremot att få be mot Ka´bah varefter Allâh uppenbarade:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء

”Ofta har Vi sett dig vända ansiktet mot himlen.”1

Därefter vände han sig mot Ka´bah. De tanklösa judarna sade:

مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

”Vad har förmått dem att ändra den böneriktning som de har följt till nu?” Säg: ”Öst liksom väst tillhör Allâh. Han leder den Han vill till den raka vägen.”2

Det fanns en man som bad med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Efter att han hade bett gick han ut och passerade en grupp Ansâr som bad ´Asr mot Jerusalem. Han vittnade att han hade bett med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mot Ka´bah varpå människorna vände sig om så att stod vända mot Ka´bah.”

Hadîthen bevisar att den bedjande är skyldig att vända sig mot Ka´bah om han får reda på att han ber mot fel håll. Det spelar ingen roll om han måste vända sig 180 grader. Dessa människor vände sig 180 grader. De vände Jerusalem ryggen och vände sina ansikten mot Ka´bah.

12:144

22:142