Den obligatoriska bönen eller begravningsbönen?

Fråga: Personen kommer till moskén för att be den obligatoriska bönen och märker att samlingen ber begravningsbönen. Skall han först be begravningsbönen och sedan den obligatoriska eller först den obligatoriska och sedan begravningsbönen?

Fråga: Han skall först be begravningsbönen så han får dess belöning. Därefter ber han den obligatoriska bönen som han missade.