Den nyuppkomna Qur’ânen

Muhammad bin Khalaf al-Kharrâz sade: Jag hörde Hishâm bin ´Ubaydillâh ar-Râzî säga:

”Qur’ânen är Allâhs oskapade tal.” Då sade en man till honom: ”Säger inte Allâh:

مَا يَأْتِيهِم من ذِكْرٍ من رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ

När en ny påminnelse från deras Herre når dem…1?

Han sade: ”Ny i förhållande till oss, men inte i förhållande till Allâh.”

Qur’ânen tillhör ju Allâhs kunskap och Allâhs kunskap beskrivs inte som nyuppkommen.

121:2