Den nyttigaste kallaren

Den lärde som underkastar sig Lagstiftarens budskap är han som tar sig an att, med hjälp av karaktärerna i Qur’ânen och Sunnah, lära slavarna, vägleda dem till sanningen, avleda dem från falskheten, förhindra dem från innovationerna och hejda dem från alla misstag och tabbar.

Han underlättar och försvårar inte, ger glada budskap och avskräcker inte. Han uppmanar till enighet och förmenar oenighet. Hans första prioritering är att gagna slavarna religiöst och skydda dem mot nackdelar.

Är han på detta vis räknas han till de nyttigaste muslimska kallarna och bästa förkunnarna av Allâhs belägg. Hjärtan och själar kommer att dras till honom. Svårigheter kommer att underlättas för honom. Den fanatiske vänder sig opartiskt till honom, innovatören vänder sig till honom i egenskap av Sunnî. Den som vände godheten ryggen kommer att anamma den, den som avvek från Qur’ânen och Sunnah kommer att godta dem. De som klär sig i egna åsikters kläder bemöter han i återberättelsernas dräkt. Han skall gå i omdömenas trädgårdar och plocka av sina goda frukter.