Den nonchalante ursäktas inte

Fråga: Beträffande meningsskiljaktigheten om att okunnighet är en ursäkt. Är det en fråga som det finns delade åsikter om?

Svar: Det är ett väldigt ämne. I princip ursäktas man inte för okunnighet om man lever bland muslimerna och hör Qur’ânen och Sunnah. Denne ursäktas inte. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ

”Denna Qur’ân har uppenbarats för mig för att jag med den skall varna er och alla som nås av den.”1

Den som hör Qur’ânen och Sunnah ursäktas inte. Denne är endast okunnig för att han tar lätt på saken och inte bryr sig.

Fråga: Kan man säga att det är en fråga som det finns delade åsikter om?

Svar: Det är ingen fråga som det finns delade åsikter om så länge frågan inte är precis och oklar som berättelsen om mannen som sade till sin familj:

”Bränn mig.”

16:19