Den nödställde får tvinga till sig mat och dryck

Fråga: En dag i Ramadhân befann jag mig i öknen i samband med solnedgången. Jag höll på att dö av hunger och törst. Plötsligt råkade jag på en man med mat och dryck. Jag bad honom ge mig något som mättade hungern, men han vägrade. Vad är domen för att tvinga honom ge mig och ta vatten och mat från honom? Gör jag inte det dör jag av hunger och törst.

Svar: Svaret riktas till frågeställaren och personen med mat och dryck.

Beträffande frågeställaren, får han överrumpla honom och ta mat och dryck från honom. Han har rätt till det för att rädda sig själv och för att den andre inte är nödställd så att vi skall behöva säga att den andres nöd är viktigare än den förstes.

Angående mannen med mat och dryck, är det förbjudet att vägra den nödställde. Det är obligatoriskt att ge honom mat och dryck. Vissa lärda säger att om han vägrar ge den nödställde mat och dryck och den nödställde dör, får han ansvara för honom. Ty han har varit försumlig när han lät bli att göra sin skyldighet och rädda personen vars liv är förbjudet att tagas. Försummas en plikt får den kompenseras.

Om en muslim blir nödställd av något som mat, dryck eller kläder som ägs av en muslim som själv inte är i nöd av det omnämnda, blir det förbjudet för den andre att inte hjälpa den förste med det som han har.