Den natten förlåts inte innovatören

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh tittar på alla Sina skapelser natten till halva Sha´bân. Han förlåter alla Sina skapelser frånsett avgudadyrkaren och bråkmakaren.”1

al-Awzâ´î sade:

”Bråkmakaren här syftar på innovatören som avviker från samfundets samling.”

1Ahmad (2/176).