Den närmsta grannen har mer rätt till gåvor

publicerad
21.08.2010

Författare: Imâm Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî
Källa: al-Musnad as-Sahîh (6020)
Förklaring: Imâm Ahmad bin Hadjar al-´Asqalânî
Källa: Fath-ul-Bârî (10/539)
Förkortning av webbofs6.sg-host.com

6020 – Hadjdjâdj bin Minhâl berättade för oss: Shu´bah berättade för oss: Abû ´Imrân underrättade mig: Jag hörde Talhah, från ´Âishah som sade:

“Jag sade: “Allâhs sändebud! Jag har två grannar. Vem skall jag skänka gåvor till?” Han sade: “Den som har sin dörr närmast dig.”

 

FÖRKLARING

“Den som har sin dörr närmast dig…” – Det har sagts att visheten bakom det är att den som bor närmast dig ser vad som kommer in i ditt hem av gåvor och liknande. Det gör däremot inte den som bor längre bort från en. Dessutom är den närmare grannen närmare till hands i fall man skulle behöva honom. Detta gäller i synnerhet under tiden människor vilar och sover.

Ibn Abî Djamrah sade:

“Det är rekommenderat att skänka gåvor till den som bor närmast en. Det är alltså inte obligatoriskt att skänka gåvor. Således är det inte obligatoriskt att ge till den närmare innan man ger till den som är längre bort.”