Den naknes bön

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/212)

280 – Jag läste för min fader:

Hur ber den nakne?”

Han svarade:

Jag föredrar att han ber sittande. Om de är en samling sitter imamen i mitten bland dem. Vissa säger att han ska leda dem med gester.”