Den muslimska kvinnan klär sig islamiskt överallt

Publicerad: 2013-01-26
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/13369

 

Fråga: Vi är kvinnor som är utomlands, Storbritannien, och undrar om man fortfarande måste klä sig i Djilbâb och täckande klädsel om man skulle råka på svårigheter?

Svar: Ja. Hon måste fortfarande dölja och täcka sig, oavsett var hon är. Ty hon är en muslimsk kvinna. Hon skall inte kompromissa med sin religion och sin heder.