Den misslyckade studenten

Fråga: Är varje lekman kapabel till studier?

Svar: De är kapabla. De har ju ett förstånd och en förståelse. De förstår ju, alltså är de kapabla till inlärning.

Fråga: Vissa människor är hopplösa. I början går de på regelbundna lektioner och studerar för att sedermera få nog och bli uttråkade.

Svar: Framgången ligger i Allâhs hand. Han får göra vad han kan. Många människor studerar utan att bli framgångsrika, antingen för att de saknar förståelse eller också för att de saknar ärlighet eller kanske också på grund av båda orsakerna. Studenten måste besitta såväl förståelse som ärlighet.