Den minimala bröllopsgåvan

 Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)
Masâ’il-ul-Imâm Ahmad bin Hanbal, sid. 80

Jag frågade Ahmad bin Hanbal om den minimala bröllopsgåvan. Han svarade:

“”Det paret blir överens om.””

´Ubaydullâh bin ´Umar sade:

“”Bröllopsgåvan får även vara en dirham om de är överens om det.””

Abû Bakr Muhammad bin Yazîd berättade för oss: al-Husayn al-Dju´fî berättade för oss, från Abû Labîbah ´Abdur-Rahmân, från sin fader, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

“”Den som förlovar könsorganet för en dirham har förlovat det.””

al-Muttalib bin as-Sâ’’ib sade:

“”Sa´îd bin al-Musayyab gifte bort sin dotter till mig för två dirhamer. Hon fick inte mer.””

´Ikrimah sade:

“”Ibn ´Abbâs ansåg det vara tillåtet att gifta sig med en banan som bröllopsgåva.””

Anas bin Mâlik sade:

“”Abû Talhah gifte sig med Umm Sulaym och hennes bröllopsgåva var att han blev muslim. Detta nämndes för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som i sin tur godkände det.””