Den minimala bröllopsgåvan

Publicerad: 2007-04-26
Författare: Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî
Källa: Masâ’il-ul-Imâm Ahmad bin Hanbal, sid. 80

Jag frågade Ahmad bin Hanbal om den minimala bröllopsgåvan. Han svarade:

”Det paret blir överens om.”

´Ubaydullâh bin ´Umar sade:

”Bröllopsgåvan får även vara en dirham om de är överens om det.”

Abû Bakr Muhammad bin Yazîd berättade för oss: al-Husayn al-Dju´fî berättade för oss, från Abû Labîbah ´Abdur-Rahmân, från sin fader, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade (i betydelse):

”Den som får könsorganet vara lovligt för en dirham har fått det lovligt.”

al-Muttalib bin as-Sâ’ib sade:

”Sa´îd bin al-Musayyab gifte bort sin dotter till mig för två dirhamer. Hon fick inte mer.”

´Ikrimah sade:

”Ibn ´Abbâs ansåg det vara tillåtet att gifta sig med en banan som bröllopsgåva.”

Anas bin Mâlik sade:

”Abû Talhah gifte sig med Umm Sulaym och hennes bröllopsgåva var att han blev Muslim. Detta nämndes för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som i sin tur godkände det.”