Den mildaste behandlingen innovatören kan få

När ödesrelaterade frågor hade blivit allt vanligare och många teoretiker och dyrkare slutit sig till dem, började de flesta Qadariyyah bekräfta Allâhs eviga kunskap till skillnad från Hans allomfattande vilja och skapande. ´Amr bin ´Ubayd har två åsikter om Allâhs skrift. Dessa människor gjorde Mâlik, ash-Shâfi´î, Ahmad och andra Takfîr på. De förstnämnda var förvisso vilsna innovatörer, men inte alls som de sistnämnda. De förstnämnda bestod av många lärda och dyrkare vars kunskap antecknades. Både al-Bukhârî och Muslim återberättade från flera av dem. De återberättade dock inte från kallare till innovationer.

Uppfattningen som delades av Ahl-ul-Hadîths lärda, som Ahmad och andra, var att den som kallar till innovationer förtjänar att straffas för att människorna skall skonas från hans skada, ehuru han innerst inne har gått utefter eget omdöme. Det mildaste straffet han kan få är att bli bojkottad. Han skall inte få någon religiös status. Ingen kunskap skall tas från honom. Han skall inte frågas om domslut, vittnesbörd och dylikt. Mâlik har liknande uppfattning. Därför återberättade inte författarna som eftersträvade autentiska hadîther från kallare till innovationer till skillnad från många andra Qadariyyah, Murdji’ah, Khawâridj och Shî´ah som höll sina innovationer för sig.