Den mest uppenbara uppenbarelsen i ämnet

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

”Och [minns] hur Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Âdam, och hur alla föll ned utom Iblîs; han tillhörde djinnerna och han trotsade sin Herres befallning.”1

al-Qurtubî sade när han förklarade kapitlet ”al-Baqarah”:

”Majoriteten anser att Iblîs är en ängel. Den åsikten delas av bland andra Ibn ´Abbâs, Ibn Mas´ûd, Ibn Djuraydj, Ibn-ul-Musayyab och Qatâdah. Shaykh Abûl-Hasan har också den åsikten. at-Tabarî anser att den är den mest överväldigande. Det är uppenbart från Hans ord:

إِلَّا إِبْلِيسَ

”… utom Iblîs.””

Det som Qur’ân-tolkarna nämner från Salaf, som Ibn ´Abbâs och andra, beträffande Iblîs och att han tillhörde de högst uppsatta änglarna, paradisets väktare, var observatör i den nedersta himlen och hette ´Azâzîl – allt det är israelitiska sägen som inte utgör något bevis.

Det mest uppenbara argumentet i sakfrågan är det som brukas av dem som säger att han inte är en ängel. Ty Allâh (ta´âlâ) sade:

إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

”… utom Iblîs; han tillhörde djinnerna och han trotsade sin Herres befallning.”

Den versen är den mest uppenbara uppenbarelsen i ämnet och Allâh (ta´âlâ) vet bättre.

118:50