Den mest omfattande boken mot Râfidhah

Fråga: Vilka är de bästa avhandlingarna och böckerna mot Râfidhah?

Svar: Den mest omfattande boken är Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs bok ”Minhâdj-us-Sunnah an-Nabawiyyah”. Den är känd. Den är den största och mest omfattande boken som tar upp och avvisar deras tvivel. För övrigt finns det många avvisningar av dem.