Den mest korrekta åsikten om Allâhs resning enligt al-Qurtubî

Dessa fyra sistnämnda teorier – om Allâhs resning över tronen – nämnde inte al-Murâdî. Åsikten som verkar starkast, även om jag själv varken har den eller väljer den, är den uppenbara skildringen i Qur’ân-verserna och hadîtherna om att Allâh (subhânah) är ovanför Sin tron, liksom Han har sagt det i Sin skrift och via Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan föreställning, och att Han är frånskild från alla Sina skapelser. Detta är i stort Salafs lära, vilket pålitliga återberättare har rapporterat från dem.