Den mest autentiska hadîthen om Allâhs röst

Publicerad: 2011-03-09
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Kitâb-ul-´Arsh (2/95)

 

I kapitlet ”ar-Radd ´alâ al-Djahmiyyah” av sin ”as-Sahîh” nämner al-Bukhârî med en reducerad berättarkedja:

”Han kommer att ropa med en röst som hörs av alla som är nära och långt borta: ”Jag är Konungen! Jag är Domaren!””1

Han samlade ihop Röst-hadîthens alla formuleringar. Bortsett från följeslagarnas och efterföljarnas uttalanden, är de drygt tio stycken från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther. Jag har följt upp dem och samlat ihop dem. Det mest autentiska är det al-Bukhârî rapporterade efter denna hadîth:

”´Umar bin Hafs berättade för mig: Min fader berättade för oss: al-A´mash berättade för oss: Abû Sâlih berättade för oss, från Abû Sa´îd al-Khudrî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh skall säga: ”Âdam!” Då svarar han: ”Jag besvarar dig.” Då ropar Han med en röst: ”Allâh befaller dig att ta ut en grupp från din avkomma till Elden.”2

1 al-Bukhârî med Fath-ul-Bârî (13/452).

2 al-Bukhârî (7483).