Den menstruerande kvinnans Qur’ân-läsning

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade att det inte finns någon autentisk och konkret Sunnah som förbjuder den menstruerande kvinnan att läsa Qur’ânen1. I så fall är det tillåtet i grund och botten. Dock hade det varit en stark åsikt att säga att hon får läsa vid behov och att hon annars inte går in i något som de lärda har delade åsikter om.

Till behov räknas lärarinnan, eleven eller kvinnan som vill läsa sina rutiner på morgonen och kvällen. I så fall tycker jag att det är harmlöst eftersom det inte finns något autentiskt och konkret bevis som förbjuder det. Trots det tycker jag att hon inte skall läsa om hon är ute efter belöning. Ty om låter bli att läsa, så är hon skonad, och om hon läser, så är hon antingen skonad eller också syndig. Således skall du lämna det du tvivlar på för det du inte tvivlar på.

Min åsikt är alltså att hon får läsa Qur’ânen vid behov. Annars är det bättre att låta bli och Allâh vet bättre.

1Se ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” (21/460).