Den måttlige förblir stadig

Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Var inte för hårda mot er själva, annars kommer Allâh att bli hård mot er. Ett folk var för hårda mot sig själva varvid Allâh blev hård mot dem. Deras kvarlevor är i synagogorna och klostrena.

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ

”Men själva införde de munkväsendet – Vi föreskrev det inte för dem.”12

Dessa är nasaréerna som var för hårda och innoverade munkväsen.

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ

”Men själva införde de munkväsendet – Vi föreskrev det inte för dem.”

De hittade själva på munkväsendet. Det var inte Allâh som föreskrev det för dem. De hittade på det för att behaga Allâh. Deras avsikt var god, men avsikten är ingalunda tillräcklig. Därtill måste även den korrekta vägen anammas.

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

”Men själva införde de munkväsendet – Vi föreskrev det inte för dem – och med det strävade de efter att uppnå Allâhs välbehag. Men de följde inte det så som de borde ha följt dem.”

Vanligtvis brukar folk som går för djupt in i något avvika, de klarar inte av att härda. Det är den måttlige som förblir stadig. Den för hårde har lätt för att avvika. Han får nog av hårdheten varvid han avviker.

157:27

2Abû Dâwûd (4904). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (4904).