Den lösgjorda kvinnans vänteperiod

De lärda är oense om vänteperioden som skall genomgås av kvinnan som lösgör sig från sin make (المختلعة). Den övervägande åsikten är att hon skall vänta en enda månadsperiod. Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î och al-Hâkim rapporterade via Ibn ´Abbâs som sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde Thâbit bin Qays kvinna att vänta en månadsperiod.”

Hadîthen är god enligt at-Tirmidhî och autentisk enligt al-Hâkim.

at-Tirmidhî rapporterade också från ar-Rabî´ bint Mu´awwidh bin ´Afrâ’ som sade att:

”Hon lösgjorde sig från sin make på Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid varvid han befallde henne att vänta en månadsperiod eller att hon befalldes att vänta en månadsperiod.”

at-Tirmidhî sade:

”Det korrekta är att hon befalldes att vänta en månadsperiod.”

an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah rapporterade att hon sade:

”Jag lösgjorde mig från min make varefter jag gick till ´Uthmân och frågade honom om min vänteperiod. Han sade: ”Du behöver inte vänta om du inte nyligen har haft samlag med honom. I så fall skall du vänta en månadsperiod.” Jag följer Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dom till Maryam al-Maghâliyah som älskade Thâbit bin Qays och lösgjorde sig från honom.”