Den ljuva hämnden

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hämnades aldrig för sig själv. Han agerade bara om Allâhs förbud missbrukades. Alltså hämnades han för Allâh.

I detta är människorna uppdelade i fyra typer:

1 – Den som hämnas för sig själv och sin Herre. Denne besitter religiositet och ilska för Allâhs sak.

2 – Den som inte hämnas för sig själv eller sin Herre. Denne besitter feghet och svag religiositet.

3 – Den som hämnas för sig själv och inte för sin Herre. Denne är värst.

4 – Den som hämnas för Allâhs sak och förlåter övertrampen mot sig själv trots att han kan hämnas. Denne är fullkomlig.