Den lärdes ringar på vattnet

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Bahdjat-ul-Abrâr, sid. 131-132

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När människan dör upphör hennes handlingar bortsett från tre stycken; en pågående välgörenhet, en gagnande kunskap eller ett rättfärdigt barn som ber för henne.”1

Exempel på en sådan kunskap är den som studenterna lär ut och sprider bland människor och de böcker som de skriver kring nyttiga vetenskaper. Detsamma gäller all nyttig kedjereaktion som resulterar från studentens direkta utlärning eller skrift – han belönas pågående för det. Hur många vägledande lärde har inte dött för hundratals år sen där deras böcker fortfarande nyttjas och deras elever har lämnat efter sig en godhet som ringar på vattnet! Det är helt säkert en gåva från Allâh.

1Muslim (1631).