Den lärde som vilseleder folk är Tâghût

Tâghût är någon dyrkad, följd eller åtlydd som tjänaren överskrider sina gränser för. Exempel på det dyrkade är statyn. Exempel på den följde är vilsna lärda. Exempel på den åtlydde är makthavarna. Att lyda dem när de förbjuder det som Allâh har tillåtit eller tillåter det som Allâh har förbjudit anses vara ett sätt att dyrka dem.

Den som avses här är personen som behagas av att bli dyrkad. Man kan också säga att han är en Tâghût i förhållande till dem som dyrkar honom då de har överskridit sina gränser för honom och satt honom på en högre nivå än den som Allâh har gett honom.

De lärda och ledarna som vilseleder folket är Tawâghît, ty de har överskridit gränserna och överdrivit och gjort något som de inte har rätt till1.

1 1/493.