Den lärde som inte skiljer mellan sanning och lögn är inte lärd

publicerad
14.05.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://www.subulsalam.com/site/audios/alfozan/divers/130.Asalafiya7aqiqatoha-13-6-1433.mp3

Datum: 1433-06-13/2012-05-04

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Hur avvisar man den som säger att de stora lärda inte vet hur muslimerna verkligen har det i väst och att man därför skall hänvisa till dem som har rest till väst och fråga dem?

Svar: Om de lärda inte känner till sanningen, är de i själva verket inte alls lärda. Den lärde är han som känner till realian och skiljer mellan sanning och lögn, fel och rätt. Det är han som är lärd.