Den längsta tiden för puerperium enligt Ibn ´Uthaymîn

Publicerad: 2010-11-25
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fath Dhîl-Djalâl wal-Ikrâm (1/738)

 

Hanâbilahs lärda säger att den längsta perioden för puerperium är fyrtio dagar.

Det finns en andra åsikt i frågan som säger att den är sextio dagar. Detta är ash-Shâfi´îs åsikt. Shâfi´iyyah har sagt att det finns många kvinnor vilkas puerperium varar i sextio dagar. Det är alltså inget sällsynt så att vi kan säga att det saknar en dom.

Jag anser att denna åsikt är den korrekta, nämligen att puerperium kan vara i sextio dagar förutsatt att det är samma blod som kommer ut. Shaykh-ul-Islâm (rahimahullâh) nämner i ”al-Ikhtiyârât” att puerperium kan vara i sextio sjuttio dagar så länge det är samma blod som inte byter utseende, lukt eller något annat. Även om puerperium kan vara i sjuttio dagar, säger jag att den varar i sextio. Förmodligen är det den korrekta åsikten.