Den lämpligaste definitionen av en profet

De lärda är oense om skillnaden mellan en profet och ett sändebud. Vissa definierar en profet som ”en person som får i uppdrag att ta emot ett budskap för att handla utmed det utan att sprida det”. En annan definition säger att en profet är ”en person som skickas för att handla utmed det tidigare budskapet och saknar ett eget självständigt budskap”. Exempelvis fanns det många israeliska profeter som handlade utmed Tora och Evangeliet. Den andra definitionen är lämpligare och den första definitionen är kändare.

Den första definitionen kritiseras då den står för att en profet inte är ålagd att förkunna. Förkunnelse, kall och reformation är sändebudens, profeternas och deras anhängares plikt. Deras anhängare är skyldiga att reformera och vilja Allâh, Hans skrift, Hans sändebud, de muslimska ledarna och lekmännen väl. De är skyldiga att kalla till Allâhs religion. Om de lärda, som är profeternas arvingar, är skyldiga att förkunna budskapet är profeterna än mer skyldiga att göra det. Även om den första definitionen är kändare hos många lärda är den andra lämpligare sett till betydelsen. Ty de israeliska profeterna som inte var sändebud var skyldiga att förkunna budskapet och kalla till Allâhs religion utmed Allâhs skrifter Tora och Evangeliet.