Den kvinnliga studenten skall inte gifta sig med en lekman

Publicerad: 2012-07-26
Talare: ´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î
Källa: https://muqbel.net/sounds.php?sound_id=17

 

Måhända kvinnan gifter sig med en man som bara är intresserad av det världsliga. Dag in och dag ut är hon sysselsatt med arbete. Hon lider. Hon kan inte ens öppna en bok. Vad som är värre än det är att hon är en kvinna som drar nytta. Jag varnar dig för att studera nyttig kunskap och har möjlighet att vara en referens som gagnar islam och muslimerna för att sedan gifta dig med en lekman eller en tyrann. Vad som är värre än det är att din fader säljer dig för t ex en bil. Jag varnar dig för att bli såld för en bil. Du som söker kunskap är värd miljoner.