Den kvävande födan

Allâh (´azza wa djall) sade:

“Hos Oss ligger bojor och helvetets eld och föda som kväver och svårt lidande.”1

Allâh (´azza wa djall) sade också:

”Och deras enda föda skall vara en torr, törning buske.”2

Imâm Ahmad rapporterade från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs som sade om ”… föda som kväver…”:

”En törn som hamnar i halsen och som varken går in eller ut.”

Ibn ´Abbâs sade om ”… en torr, törning buske”:

“En buske i helvetet.”

Qatâdah sade:

“Det hör till den törnigaste och gräsligaste maten.”

Sa´îd bin Djubayr sade:

“Det är stenar.”

Det har också rapporterats att han sade:

Zaqqûm.”

Abûl-Djawzâ’ sade:

“Den torra, törniga busken är palmtörnar. Hur stillar palmtörnar hungern?”

Allâh (ta´âlâ) sade:

”Därför har han här i dag ingen vän och får ingen annan föda än var.”3

Ibn ´Abbâs sade:

“Eldens folks var.”

Ibn ´Abbâs sade också:

“Det är blod och var som rinner från deras kött och det är deras föda.”

Qatâdah sade:

“Det hör till helvetets värsta föda.”

1 73:12-13

2 88:6

3 69:36