Den kunnigaste om al-Ikhwân al-Muslimûn

Jag råder er att fråga Shaykh Rabî´ bin Hâdî (hafidhahullâh). Han har spenderat många år med al-Ikhwân al-Muslimûn1. Han är den kunnigaste personen om dem och alla andra grupper.

Jag säger inte till dig att du skall följa Shaykh Rabî´ blint. Du skall dra nytta av hans kunskap. Jag säger inte till dig att du skall fråga Mahmûd al-Haddâd eller Farîd Mâlik. Jag säger att du skall fråga en rättfärdig och kunnig man från de förträffliga lärda som har spenderat en lång tid med al-Ikhwân al-Muslimûn.