Den kungliga pennan

Den tolfte pennan är en allomfattande penna. Denna penna avvisar dem som följer falskheten, lyfter upp dem som följer sanningen och avslöjar de olika och varierande falskheterna och deras motsägelser och avvikelser från sanningen till falskheten.

Denna penna jämfört med de andra pennorna är som kungen jämfört med människorna. De som håller i den här pennan följer bevisen, stödjer det som sändebuden förkunnade och bekämpar deras fiender. De kallar till Allâhs religion med visdom och ett fint tillvägagångssätt. De debatterar med dem som har lämnat Allâhs väg på olika sätt. De som håller i den här pennan är ett krig mot varenda en som följer falskheten och en fiende till varenda en som motsätter sig sändebuden.