Den kristnes konversion till islam

Fråga: Måste den kristne konvertiten till islam vittna att ´Îsâ är Allâhs slav och sändebud när han uttalar trosbekännelsen?

Svar: Ja, det måste han göra. Han måste erkänna att ´Îsâ är Allâhs slav och sändebud så att han inte kombinerar islam och kristendom.