Den kortaste och längsta tiden för kvinnans puerperium

Publicerad: 2010-09-02
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Muqni´ (1/100)
Förklaring: Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh
Källa: Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/100)

 

Längsta perioden för puerperium är fyrtio dygn. Dess kortaste period saknar dock en gräns. När hon ser vad som tyder på renhet, anser hon sig själv vara ren. I detta fall skall hon bada och förrätta bönen.

Det är rekommenderat att inte ha samlag med henne förrän de fyrtio dagarna är över.

Om blodet upphör och därefter återkommer inom de fyrtio dagarna, anser hon det vara puerperium. Ahmad har en andra åsikt som säger att blodet är tvivelaktigt och därför skall hon fasta, förrätta bönen och ta igen den obligatoriska fastan1.

Om hon föder tvillingar, börjar och upphör hennes puerperium från det första barnet. Ahmad har en annan åsikt som säger att hon skall ta hänsyn till det sista barnet. Den första åsikten är emellertid den korrekta.

1 Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh (rahimahullâh) sade: ”Det vill säga för säkerhets skull.” (Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/100))